× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

399 θέσεις εργασίας στη Λέσβο

Ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέσω του ΟΑΕΔ

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 28/6/2020

399 θέσεις εργασίας στη Λέσβο

399 εργαζόμενοι μέσω του προγράμματος της Κοινοφελούς Εργασίας θα απασχοληθούν στη Λέσβο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι θέσεις συνολικά σε όλη τη χώρα είναι 36.500. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους και θα προσφέρει εργασία 8μηνης διάρκειας και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 11 το πρωί και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στις 11 π.μ.. 

Η δράση της απασχόλησης, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται σε όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, εκτός από τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται στους Δήμους Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και περιοχών που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης.

Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με το ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα πραγματοποιηθούν σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της συμβουλευτικής και της κατάρτισης είναι υποχρεωτική.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Στην πρόσκληση που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 0.1503/2020 εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της απόφασης, στο πλαίσιο της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 68 θέσεις

Αναλυτικά:

13 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1 θέση ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1 θέση ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 θέση ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
3 θέσεις ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
11 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 θέση ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2 θέσεις ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
2 θέσεις ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ
1 θέση ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6 θέσεις ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 θέση ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
3 θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 θέση ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2 θέσεις ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4 θέσεις ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4 θέσεις ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 θέση ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 θέση ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ

Δήμος Μυτιλήνης 216 θέσεις

Αναλυτικά:
2 θέσεις ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
20 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5 θέσεις ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'
10 θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2 θέσεις ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3 θέσεις ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1 θέση ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

2 θέσεις ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 θέσεις ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 θέση ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 θέση ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 θέσεις ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 θέσεις ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
4 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
104 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
14 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2 θέσεις ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ
12 θέσεις ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δήμος Δυτικής Λέσβου 99 θέσεις:

Αναλυτικά:

3 θέσεις ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
9 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2 θέσεις ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'
1 θέση ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
4 θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
6 θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2 θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 θέση ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 θέσεις ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1 θέση ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4 θέση ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4 θέσεις ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 θέση ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 θέση ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
2 θέση ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΓΙΩΝ
1 θέση ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
23 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
10 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ
1 θέση ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ
5 θέσεις ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΛΕΣΒΟΥ
1 θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1 θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14 θέσεις

Αναλυτικά:

1 θέση ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
2 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1 θέση ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'
1 θέση ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
2 θέσεις ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1 θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Οι πίνακες για τα Σχέδια Βελτίωσης

Δείτε τα αποτελέσματα με τον κωδικό της αίτησης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τήρηση των μέτρων στα λιμάνια ζήτησε ο Πλακιωτάκης

Σύσκεψη παρουσία της Χ. Καλογήρου εν όψει της μαζικής εξόδου παραθεριστών του καλοκαιριού
ΕΡΓΑΣΙΑ

Απλήρωτες οι καθαρίστριες, «ενώ τα χρήματα έχουν δοθεί στους δήμους»!

«Μας κοροϊδεύουν με τα δεδουλευμένα μας» λένε στο «Ν»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες του Γ. Καζάζη από τη Λέσβο

Έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδας με θέμα τον τουρισμό στη Λέσβο
ΑΤΖΕΝΤΑ

Εργαστήρι για την εξωστρέφεια των τοπικών εγχειρημάτων

Την Τετάρτη από το «Καλοτρόπιο»
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για ορισμένο χρόνο προχωρά η ΔΕΗ

Από τις 89 θέσεις συνολικά, οι 5 αφορούν στη Λέσβο, 7 στη Λήμνο και 1 στον Άγιο Ευστράτιο
ΥΓΕΙΑ + ΣΩΜΑ

ΙΝΣΕΤΕ: Oι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία εν μέσω της πανδημίας

Μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΕΛΛΑΔΑ

«Ενδεχόμενα νέα μέτρα σε μπαρ και εστίαση»

Δηλώσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης Νίκου Παπαθανάση
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

«Αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους στον τουρισμό»

Παρέμβαση Μπουρνού από τη Λήμνο
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Οριστικοποιήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης

Αναμένονται πίνακες με επιτυχόντες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΑΓΡΟΤΕΣ

Την Τρίτη 330.000 ευρώ στους λογαριασμούς για τη δακοκτονία

Ανακοίνωση από την αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Αν. Αντωνέλλη