× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Νέα προγράμματα για τους ανέργους φέρνει 2024

Εννέα προγράμματα για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την επανένταξη στην αγορά εργασίας 115.500 ανέργων θα υλοποιήσει η ΔΥΠΑ το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 19/11/2023

Νέα προγράμματα για τους ανέργους φέρνει 2024

Οι δράσεις θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews είναι οι εξής:
1. Πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 34.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση σε γυναίκες και άτομα άνω των 50 ετών, προϋπολογισμού 282 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες σε ολόκληρη την επικράτεια για την πρόσληψη 34.000 ανέργων με προτεραιότητα σε γυναίκες και σε ανέργους άνω των 50 ετών. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε έως και 870 ευρώ το μήνα και το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μήνες.

2. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και πάνω, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες σε ολόκληρη της χώρα για την πρόσληψη 30.000 ανέργων άνω των 30 ετών. Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια:
1ο Συμβουλευτική και Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ στον ωφελούμενο άνεργο και ανέρχεται στο ποσό των 31 ευρώ για έξι ώρες και το ανώτερο για 22 ημέρες το μήνα. Επίσης περιλαμβάνεται επιπλέον κόστος ασφάλισης των ωφελούμενων από την ΔΥΠΑ για ιατροφαρμακευτική κάλυψη (6,45%) και επαγγελματικό κίνδυνο (1%).
2ο Επιχορήγηση επιχείρησης για την απασχόληση του ωφελούμενου για 6 μήνες. Η επιχορήγηση για την πρόσληψη κάθε εργαζόμενου θα φτάνει τα 870 ευρώ.

3. Πρόγραμμα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, που ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.
Η δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την επανένταξη στην αγορά εργασίας άνεργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών, όπως εντατική συμβουλευτική, εργασιακή συμπαράσταση και επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις οποίες θα τοποθετηθούν οι ανωτέρω ωφελούμενοι/ες. Η επιχορήγηση ανά θέση θα φτάνει τα 928 ευρώ το μήνα.

4. Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για 6.000 ωφελούμενους, ηλικίας 30-54 ετών με έμφαση στις γυναίκες, προϋπολογισμού 95,5 εκατ. ευρώ.
Η δράση στοχεύει στην προώθηση της αυτααπασχόλησης και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων για 6.000 ανέργους/ες ηλικίας 30 -54 ετών. Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση στην επιχειρηματικότητα στις άνεργες γυναίκες.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων θα είναι συγκριτική. Η επιχορήγηση για την δημιουργία της επιχείρησης θα είναι 14.800, ενώ εξετάζεται η αύξηση του ποσού. Η διάρκεια της δράσης θα είναι 12 μήνες και η προκήρυξη των θέσεων θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων.

5. Πιλοτικό πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης 3.000 νέων επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητάς τους, προϋπολογισμού 22,5 εκατ. ευρώ
H δράση αφορά στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχορηγούμενων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέσω του Προγράμματος Νέων Ελεύθερων
Επαγγελματιών-ΝΕΕ) μετά τη λήξη της επιχορήγησης ΝΕΕ. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην δράση θα πρέπει να τεκμηριώνουν διαπιστωμένη ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης για τη στήριξη της επιβεβαιωμένης αναπτυξιακής τους προοπτικής, μέσω επιχειρηματικού σχεδίου, με μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη και ποσό επιχορήγησης από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

6. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 25.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ
Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προετοιμασίας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με σκοπό την ένταξης στην αγορά εργασίας για 25.000 νέους έως 29 ετών. Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι/ες ηλικίας 18-29 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει συνολικά κάτω των 300 ημερών ασφάλισης, μέχρι την τοποθέτησή του στον πάροχο/επιχείρηση.
Η δράση απευθύνεται σε:
α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.),
β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 7 μήνες πλήρους απασχόλησης.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι πλήρως ασφαλισμένοι και θα λαμβάνουν από την ΔΥΠΑ τον κατώτατο μισθό κάθε μήνα. Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

7. Πρόγραμμα απασχόλησης για την ένταξη στην αγορά εργασίας 6.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ
Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Η επιχορήγηση ανά θέση θα φτάνει τα 696 ευρώ το μήνα.

8. Πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ
Η δράση στοχεύει στην προώθηση στην αυτααπασχόληση και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων για ανέργους/ες ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στην προώθηση της αυταπασχόλησης σε άνεργες γυναίκες.
Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί. Η δράση θα υλοποιηθεί σταδιακά μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες.

9. Πρόγραμμα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας 500 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, που ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ
Η δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας για ανέργους/ες ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών: εντατική συμβουλευτική, εργασιακή συμπαράσταση και επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις οποίες θα τοποθετηθούν οι ανωτέρω ωφελούμενοι/ες. Η επιχορήγηση ανά θέση ανέρχεται σε 928 ευρώ.

[ΠΗΓΗ]
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Στη Λήμνο για τ` αγριοκούνελα βρέθηκε ο Παρασκευαϊδης

Επίσκεψη με συναντήσεις για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Φθηνότερη η πτήση μέσω Αθήνας για Θεσσαλονίκη!

Η Aegean θα μας τρελάνει ή είναι απλά οι νόμοι της αγοράς και γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων της τη Λέσβο;
ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις στους μισθούς Μαρτίου φέρνουν οι κλειστές τράπεζες

Οσοι έχουν χρέη, δόσεις ή καταβάλλουν μισθοδοσία θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί
ΕΛΛΑΔΑ

Mειώνεται η παρακράτηση για τους οφειλέτες του Δημοσίου

Τι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Ο αυτοδίδακτος, Σάκης Μπατζάλης, διδάσκει φωτογραφία σε όλη την Ελλάδα

Αγαπά πολύ το φως, γι’ αυτό αποφεύγει το τεχνητό λέει στο «Ν» αποκαλύπτοντας τα μυστικά του
ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ

Στον ΕΛΓΑ μπαίνουν ψαράδες και υδατοκαλλιέργειες

Oικονομοτεχνική μελέτη θα προσδιορίσει το κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους ασφαλισμένους
ΕΛΛΑΔΑ

POS θα βάλουν οι λαϊκές αγορές και τα ταξί

Αλλά με μειωμένες προμήθειες για τις τράπεζες και τους παρόχους των POS
ΑΓΡΟΤΕΣ

Όλοι κάνουν κατενάτσιο... στην αγορά του ελαιολάδου

Δείτε πως διαμορφώνονται οι τιμές σε Ισπανία και Ελλάδα
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση σε αξία εισαγωγών οίνου στην Ελλάδα το 2023

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία αλλά και Βουλγαρία οι κύριες χώρες από την οποίες γίνονται εισαγωγές κρασιών
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ως τις 8 Μαρτίου

Θα καταβληθούν 108,5 εκατ. ευρώ σε 111.173 δικαιούχους
ΑΓΡΟΤΕΣ

«Αυλαία» στις κινητοποιήσεις των αγροτών της Λέσβου

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου δίνει αγωνιστικό ραντεβού την Κυριακή 10 Μαρτίου για να τιμήσει την 114η επέτειο του Κιλελέρ
ΕΛΛΑΔΑ

Η ακτοπλοΐα προετοιμάζεται για το καλοκαίρι

Ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών την Τετάρτη 6 Μαρτίου
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ