× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Και επίσημα η επιπλέον χρηματοδότηση για το Leader

Το ποσό ανέρχεται σε 7.945.603,30 ευρώ και θα ενταχθούν από τον εγκεκριμένο πίνακα ακόμη 63 πράξεις

Δημοσίευση 29/7/2021

Και επίσημα η επιπλέον χρηματοδότηση για το Leader

Στα χέρια της ΕΤΑΛ (Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου), βρίσκεται το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  σύμφωνα  με το οποίο εγκρίνεται η δυνατότητα δέσμευσης επιπλέον πόρων στο πρόγραμμα Leader  και επιτρέπεται η ένταξη πράξεων ύψους 7.945.603,30 ευρώ δηλαδή 63 πράξεις σύμφωνα με το σχετικό πίνακα,  όπως έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί.

«Με την απόφαση αυτή, αναφέρει η ΕΤΑΛ σε ανακοίνωσή της,  καλύπτονται πλέον στο σύνολο τους οι πράξεις δικαιούχων που υπέβαλαν υποψηφιότητα και ήταν "επιλαχούσες", στη πρόσκληση της ΕΤΑΛ Α.Ε για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα συνολικά οι ενταγμένες πράξεις μαζί με τα έργα δημοσίου χαρακτήρα από την αρχική κατανομή του υπομέτρου 19.2 του 2016, ύψους 6.074.300 ευρώ να ανέρχεται πλέον σε ποσό 20.127.869,09 ευρώ με 159 εγκεκριμένες πράξεις. (υπερδέσμευση 331%)

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα στη Λέσβο (έργα ιδιωτικού χαρακτήρα) και την ποιότητα ζωής (έργα δημοσίου χαρακτήρα), ιδιαίτερα όσον αφορά την μεταποίηση-τυποποίηση-εμπορία αλλά και άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας.

Η έμπρακτη αναγνώριση της ανάγκης στήριξης της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έγκριση της νέας υπερδέσμευσης και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του είναι πολύ σημαντική και δίνει μεγάλη ικανοποίηση για την προσπάθεια στη Λέσβο μέσα από πολλαπλές κρίσεις.
Επίσης σημαντική είναι η υποστήριξη και συνεργασία των θεσμικών φορέων και πολιτικών εκπροσώπων της Λέσβου στις κατά καιρούς προσπάθειες και αιτήσεις της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Η προσδοκία της ΕΤΑΛ Α.Ε. με συναίσθηση της ευθύνης που της αναλογεί, είναι η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων να είναι υπεύθυνη, μεθοδική, συντονισμένη και οργανωμένη ούτως ώστε μέσα από την υλοποίηση των πράξεων αυτών παρά τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και τις σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης δημόσιων πόρων, να πετύχουμε στη Λέσβο μια παρέμβαση με ουσιαστικά και ορατά αποτελέσματα με προστιθέμενη αξία που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σημασίας της "Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων", τη φιλοσοφία και την εμπειρία των 30 ετών LEADER και στο νησί μας», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΕΤΑΛ.  

 Για να εκδοθεί απόφαση ένταξης, η προβλεπόμενη κατά το θεσμικό πλαίσιο διαδικασία έχει ως εξής:

Μετά την απόφαση της έγκρισης υπερδέσμευσης η ΕΤΑΛ Α.Ε. ενημέρωσε με επιστολή επιστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email που δηλώθηκε στο ΠΣΚΕ, τους 63 δικαιούχους της υπερδέσμευσης, με κοινοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση απόφασης ένταξης είναι η Παρασκευή 27.08.2021.

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να προσκομισθούν στην ΕΤΑΛ Α.Ε., να ελεγχθούν, επιβεβαιωθούν και στη συνέχεια να διαβιβασθούν στην ΕΥΔ (ΕΠ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να προβεί στην έκδοση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων για τις υπαγώγιμες πράξεις, είναι:

1. Προσκομίζονται κατά περίπτωση για Φυσικά Πρόσωπα / Νομικά Πρόσωπα : Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, που θα τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα ή ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης, λύσης, εκκαθάρισης, για τα νομικά πρόσωπα. (Πιστοποιητικό ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ μέσω ηλεκτρονικής αίτησης https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/eniaio-pistopoietiko-dikastikespheregguotetas) για το οποίο συνιστούμε άμεσα στους δικαιούχους να προβούν σε αίτηση στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή.

2. Προσκομίζεται τεκμηρίωση για τυχόν ειδικότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία Αξιολόγησης μετά και από τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ (ΕΠ) Β. Αιγαίου και όπως αυτές έχουν καταγραφεί στις σχετικές Εγκρίσεις Εισηγήσεων Αξιολόγησης, που έχουν ήδη παραλάβει όλοι οι δικαιούχοι με την κοινοποίηση του οριστικού πίνακα κατάταξης στις 14.10.2020.

3. Προσκομίζονται για τις υπό σύσταση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Έναρξη δραστηριότητας στην οικεία ΔΟΥ, και προσκόμιση του μητρώου TAXIS με το ΑΦΜ της συστημένης πλέον δικαιούχου επιχείρησης και για εταιρείες το καταστατικό σύστασης δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ.

4. Προσκομίζεται έγκριση / σύμβαση του δανείου για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 όπως δηλώθηκε και αξιολογήθηκε στην αίτηση στήριξης (για όσους δικαιούχους έχουν βαθμολογηθεί για δάνειο) για την τεκμηρίωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά (ή όσα από αυτά απαιτούνται κατά περίπτωση) στην προθεσμία της 27.08.2021, η ΕΔΠ θα προβεί σε διαδικασία εισήγησης προς την ΕΥΔΕΠ ΠΒΑΙ οριστικής απόρριψης της πράξης-μη έκδοση απόφασης ένταξης.

Συνιστάται να γίνει έλεγχος από τους υπαγώγιμους δικαιούχους που εντάσσονται στον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 - de minimis να διενεργήσουν προέλεγχο της σώρευσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://www.sorefsis.gr/, για το ΑΦΜ τους και τα ΑΦΜ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων τους.

Κατόπιν έκδοσης των Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής Σύμβασης μεταξύ των εγκεκριμένων – ενταγμένων πλέον δικαιούχων και της ΕΤΑΛ Α.Ε. Θα ακολουθήσει νεότερη ατομική ενημέρωση για την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και για τους όρους – υποχρεώσεις που διέπουν την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης.

Παρακαλούνται για την άμεση ανταπόκριση των δικαιούχων με δεδομένο ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένο (καταληκτική ημερομηνία 30.06.2023), να επισπεύσουν τις ενέργειές τους.

Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν επιθυμεί την υλοποίηση της πράξης θα πρέπει να καταθέσει εγγράφως παραίτηση του από την αίτηση στήριξης έως τις 27.08.2021.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Πληρώνονται από 25 έως 29 Οκτωβρίου σε 4,8 εκατ. δικαιούχους

Συντάξεις, πρόωρες συντάξεις και επιδόματα από τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ
ΑΓΡΟΤΕΣ

Με 420 εκ. ευρώ ξεκινάει το πρόγραμμα των νέων αγροτών

Στο 70% η προκαταβολή της εφάπαξ πριμοδότησης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΡΟΤΕΣ

Σε θολό τοπίο το πρόγραμμα των νέων αγροτών

Τάζουν πριμ 40.000 ευρώ για πριμ πρώτης εγκατάστασης αλλά…
ΑΓΡΟΤΕΣ

Εργασίες επισκευής των αγροτικών δρόμων στην Γέρα

Επισκευάστηκαν συνολικά 200 χιλιόμετρα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε επίπεδα ρεκόρ η δηλωμένη ανεργία στο βόρειο Αιγαίο

Μεγάλη αύξηση του μέσου όρου των ανέργων στα χρόνια της πανδημίας
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα τοπικά προϊόντα ... πάνε κρουαζιέρα!

Η πράξη ΝΑΥΣ και η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε προωθεί τα προϊόντα των νησιών μας και της Κύπρου σε μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας
ΑΓΟΡΑ

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία των επιχειρήσεων …επί τάπητος

Ενημερωτικό σεμινάριο διοργάνωσε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών
ΑΓΡΟΤΕΣ

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου ξαναχτίζει τις καμένες αποθήκες του Μεσοτόπου

Το έργο εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα τις Περιφέρειας και αναμένεται να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με το Συνεταιρισμό Μεσοτόπου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Έρχεται το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της χρονιάς!

Την ερχόμενη Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Θα ακολουθήσει μία ακόμη προσέγγιση το Νοέμβριο
ΑΓΡΟΤΕΣ

Αναβλήθηκε η δίκη για τις οφειλές της ΕΑΣ Λέσβου στα ασφαλιστικά ταμεία

Το χρέος είναι ρυθμισμένο και πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις λέει ο Αλέκος Γιαζιτζόγλου
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Λιγότερα οινάμπελα στο βόρειο Αιγαίο

Μειώθηκαν κατά 42 στρέμματα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις την περίοδο 2019/2020
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΡΟΤΕΣ

«Ο ελαιώνας της Λέσβου κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή»

Ο γνωστός γεωπόνος Βασίλης Γάλλος μιλά για την άμεση ανάγκη δημιουργίας ταμιευτήρων νερού και τη συστηματική καλλιεργητική φροντίδα των δέντρων
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ