× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο βορείου Αιγαίου

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου, στις 5.00 το απόγευμα, η συνεδρίαση που θα συζητηθεί η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 21/3/2023

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο βορείου Αιγαίου

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο βορείου Αιγαίου, στην έδρα της Περιφέρειας την Μυτιλήνη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση αθλητικού προγράμματος Περιφέρειας  βορείου Αιγαίου έτους 2023

 

Θέμα 2ο: 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας βορείου Αιγαίου 2023

 

Θέμα 3ο: 1η τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου και του «Ενιαίου Ταμείου Απασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ.) νυν Ε.Φ.Κ.Α. για το έργο «Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης των θερμοπηγών και του ξενοδοχείου «Σάρλιτζα»  στη Θερμή Λέσβου, ιδιοκτησίας  Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. στην Περιφέρεια βορείου Αιγαίου και αποκατάσταση/ανάδειξη των μνημείων που βρίσκονται εντός των παραχωρηθέντων ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών»

 

Θέμα 4ο:  Μεταφορά μαθητών Λέσβου και Λήμνου

 

Θέμα 5οΣυμπλήρωση της αριθμ. 42/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου βορείου Αιγαίου σχετικά με έγκριση αναπροσαρμογής συμβατικού κόστους δρομολογίων λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής των καυσίμων κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2023 για ένα δρομολόγιο του μεταφορέα Τσομπάνη Σταύρου.

Θέμα 6ο:  Σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου και του Δήμου δυτικής Λέσβου του άρθρου 100 Ν. 3852/2010.  Σύμφωνα με το άρθρο 100 Ν. 3852/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί από το αρθ. 179 Ν. 4555/2018  και  το αρθ. 96 Ν. 4604/2019) για το έργο: Συντήρηση οδού πρόσβασης από Σκαλοχώρι προς Αρχαία Άντισσα  

 

Θέμα7ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 Ν. 3513/2006  για το έργο: "Τοιχείο αντιστήριξης αύλειου χώρου  Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Παμφίλων» στο οικόπεδο του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας  Παμφίλων.

 

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 Ν. 3513/2006  για το έργο: «Διαμόρφωση οδού πρόσβασης προς το κτίριο φροντίδας ηλικιωμένων στον ιερό ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου»

 

Θέμα 9ο: "2 η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Παρατηρητήριο της Πράξης Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5032514 από το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου".

 

Θέμα 10ο:  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου για την υλοποίηση του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Παρασκευής Σάμου».

Θέμα 11ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου, Ικαρίας & Κορσεών του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 για τη παροχή της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων και καταγραφής στοιχείων, ώστε η ΔΤΕ ΠΕ Σάμου να εκπονήσει μελέτη αποκατάστασης των ζημιών που προέκυψαν από τον πρόσφατο σεισμό του Ιερού Ναού Αϊ Γιαννάκη στο Βαθύ της Σάμου».

 

Θέμα 12ο : Σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Ιεράς Μονής Παναγίας Βροντά Σάμου του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 για την εκτέλεση της μελέτης και του έργου με τίτλο «Επισκευή τμήματος βορειοανατολικής πτέρυγας Μονής Βροντά»

 

Θέμα 13ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Σάμου του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 για τη ανάθεση της σύνταξης στατικής μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη Ιερού Ναού Παναγίας στον Πλάτανο Σάμου»

 

Θέμα 14ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου και των υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Φούρνων Κορσεών του άρθρου 100 Ν. 3852/2010  για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και προστασίας αρχαίων ναυαγίων στην περιοχή Άσπρος Κάβος Φούρνων και Βαθύλακας  Θύμαινας του Δήμου Φούρνων Κορσεών»

 

Θέμα 15ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Φούρνων Κορσεών του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 για την ανάθεση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιφερειακής Οδού Οικισμού Φούρνων».

 

Θέμα 16ο: Σύναψη  προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας και του Δήμου Φούρνων Κορσεών του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 για την Πράξη «Μελέτη βελτίωσης της λιμενικής υποδομής νήσου Θύμαινας».

Θέμα 17ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου μεταξύ της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου του Λιμενικού Ταμείου Σάμου και του Δήμου Φούρνων Κορσεών του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης της παράκτιας ζώνης του οικισμού στο Καμάρι νήσου Φούρνων»

Θέμα 18ο : «1η τροποποίηση σύμβασης εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για τη διαδικασία απαλλοτριώσεων του έργου δρόμος παράκαμψης οικισμού Χαλκειούς».

 

Θέμα 19ο : «Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του  έργου: «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προστασία και διαδικτυακή προβολή των Συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης Χίου».

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΩΡΙΑ

Με Θεία Λειτουργία και κισκέτς το πανηγύρι στην Αγία Τριάδα

Εκατοντάδες πιστοί πήγαν το πρωί της Δευτέρας στο γραφικό εκκλησάκι της Καλλονής
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πάνω από 8.000 οι αφίξεις Τούρκων τουριστών την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου

Δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες ο υψηλός αριθμός των αφίξεων στη Λέσβο το πρώτο πεντάμηνο του έτους
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ

Εκδήλωση του RAD Music International στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

Γιορτάζει τα 5 χρόνια λειτουργίας του ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος που δραστηριοποιείται στην Λέσβο
ΒΙΒΛΙΟ

Τα περιφερειακά περιβαλλοντικά φαινόμενα στο επίκεντρο του Δ. Καντεμνίδη

Συμμετέχει σε τόμο για τη 40χρονη πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τι έχει γίνει στην Ελλάδα από το 1987 για το περιβάλλον;

Τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και τα 35 κεράκια του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του, καθηγητής Νίκος Στασινάκης αποτιμά την τρέχουσα κατάσταση
ΧΩΡΙΑ

Ξεκινά ξανά η ανασκαφή στην αρχαία Αντισσα

Σκοπός της συνεχιζόμενης ανασκαφής η αποκάλυψη του βυζαντινού μοναστηριακού συγκροτήματος της Παναγίας της Οδηγήτριας
ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Πτωτική η επιβατική κίνηση στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Λέσβου

Οι επιβάτες που διακινήθηκαν το 2022 από τα λιμάνια του νησιού ήταν κατά 37% λιγότεροι από αυτούς που διακινήθηκαν το 2008
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έγινε μαμά η Μαρία Κομνηνάκα

Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

900.000 ευρώ για καθαρισμούς χειμάρρων στην Λέσβο

Δείτε τις δημοτικές ενότητες που αφορούν τα δύο έργα της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ως πότε θα είναι όμηροι οι εποχικοί πυροσβέστες;

Ξεκίνησε η εξάμηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Στόχος παραμένει η 12μηνη απασχόληση, αναφέρει ο Παναγιώτης Δεμερτζής χωρίς προϋποθέσεις και όρια ηλικίας
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ομιλία του Θανάση Παφίλη στη Μύρινα

Το Σάββατο 10 Ιουνίου στο λιμάνι της Μύρινας στις 8.30 το απόγευμα
ΧΩΡΙΑ

Βρέθηκε κρεμασμένος ο αγνοούμενος από τα Παράκοιλα

Θλιβερή κατάληξη της αναζήτησης για τον 28χρονο