× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Ερωτήματα με αφορμή ένα «ανυπόστατο» δημοσίευμα

Περίεργα πράγματα. Άλλα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης και άλλα προκηρύχτηκαν στο διαγωνισμό καταχώρησης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων. Τι απαντά ο Δήμος στο χτεσινό δημοσίευμα

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 19/1/2022

Ερωτήματα με αφορμή ένα «ανυπόστατο» δημοσίευμα

Η απάντηση του Δήμου Μυτιλήνης σε σχετικό δημοσίευμα του «Ν» χτες με θέμα καταχώρηση 2000 δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων από λογιστικό γραφείο της Αθήνας υποστηρίζει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα διαγωνισμού που προκήρυξε.

Πριν προχωρήσουμε στη δημοσίευση της απάντησης που υπογράφει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Κατσαβέλης και στο οποίο το σχετικό ρεπορτάζ του «Ν» χαρακτηρίζεται «ανυπόστατο», ας σημειώσουμε τα παρακάτω:

Το δημοσίευμα αφορούσε ένα μόνο τιμολόγιο εργασιών από την εταιρεία στην οποία ανατέθηκε το έργο. Η ουσία όμως της όλης υπόθεσης όπως η δημοσιογραφική έρευνα αποδεικνύει, βρίσκεται αλλού.

Και επ’ αυτής της ουσίας περιμένουμε την απάντηση της δημοτικής αρχής.

Σύμφωνα με την απόφαση 508 του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης της 10/11/2020 αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την καταχώρηση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με την απόφαση του κυρίαρχου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης «οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν άριστη γνώση των προγραμμάτων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Q Prime οικονομικής διαχείρισης, να έχουν εμπειρία στη διαχείριση των εν λόγω προγραμμάτων να ειδικεύονται σε ανάλογες εργασίες, και να έχουν την έδρα τους στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης. (...). Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στο γραφείο του αναδόχου με πρόγραμμα απομακρυσμένης σύνδεσης που πρέπει να διαθέτει ο ίδιος».

Αυτά έλεγε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού στις 3/12/2020 σελίδα 15 που είναι αναρτημένη στη σελίδα του Δήμου μέχρι σήμερα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν τριετή αποδεδειγμένη προυπηρεσία σχετικά με τα προγράμματα του Δήμου. Επίσης η εντοπιότητα ως προυπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό που προβλέποντας από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ!

Με τον τρόπο αυτό και δεδομένου ότι τα προγράμματα του Δήμου φαίνεται πως δεν χρησιμοποιούνται από καμία άλλη οικονομική μονάδα της Λέσβου οι λογιστές του νησιού αποκλείονται στο σύνολο τους. Κι αυτό γιατί δεν έχουν δυνατότητα απόδειξης της συγκεκριμένης χρήσης και μάλιστα διάρκειας τριών χρόνων που μάλιστα προβλέπεται από τη διακήρυξη και μόνο ότι πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις.

Αλλά από τη διακήρυξη εκτός της εντοπιότητας εξαφανίζεται και άλλο ένα σημαντικό στοιχείο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης. Η πρόβλεψη «οι εργασίες να πραγματοποιούνται στο γραφείο του αναδόχου με πρόγραμμα απομακρυσμένης σύνδεσης που πρέπει να διαθέτει ο ίδιος».

Ας απαντήσει λοιπόν η δημοτική αρχή επί των ουσιαστικών ερωτημάτων που τίθενται:

  1. Γιατί άλλα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης και άλλα συμπεριλήφθηκαν  στη διακήρυξη που υπογράφει ο Δήμαρχος Στρατής Κύτελης εκτελεστής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης;
  2. Γιατί και από ποιους χωρίς να προβλέπεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε όριο χρονικό τριών ετών προυπηρεσίας σε συγκεκριμένα προγράμματα του Δήμου Μυτιλήνης με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό όλων των λογιστικών γραφείων του νησιού;
  3. Γιατί εξαφανίστηκε ο όρος της εντοπιότητας που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης προκειμένου να συμμετέχει κάποιος στο διαγωνισμό;
  4. Οι εργασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη πραγματοποιούνται στο γραφείο του αναδόχου με πρόγραμμα απομακρυσμένης σύνδεσης που πρέπει να διαθέτει ο ίδιος; Γιατί πασίγνωστο (και αποδεικνυόμενο όχι μόνο από μαρτυρίες) είναι ότι ένας υπάλληλος της εταιρείας – χειριστής του περιβόητου προγράμματος πραγματοποιεί καταχωρήσεις όχι από κάποια γραφεία της αναδόχου εταιρείας στη Μυτιλήνης αλλά σε γραφείο του Δήμου Μυτιλήνης.

 

Και η απάντηση για τα χτεσινά «ανυπόστατα»

 

Κατά τα άλλα ο Δήμος Μυτιλήνης απάντησε στο χθεσινό μας δημοσίευμα υποστηρίζοντας τα παρακάτω:

 

Σε απάντηση του εντελώς ανυπόστατου δημοσιεύματος με τίτλο «Δουλίτσες να γίνονται…» στην ιστοσελίδα stonisi.gr θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Μυτιλήνης τα παρακάτω:

Την 15/10/2020, εκπονήθηκε η υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτη, από το τμήμα εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, με τίτλο «Επεξεργασία και καταχώρηση στο πρόγραμμα Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Διόρθωσης τ.μ. σύμφωνα με τον Ν.4647/2019 αρθρο 51 παρ.2» προϋπολογισμού 72.416,00 €, που αφορούσε 14.600 ηλεκτρονικές αιτήσεις διόρθωσης τ.μ. ακινήτων του Δήμου Μυτιλήνης, που είχαν ανέβει στην σχετική πλατφόρμα του gov.gr.

Σύμφωνα με την μελέτη, για όλη την εν λόγω εργασία, απαιτούνταν περίπου 7300 εργατοώρες (8€/εργατοώρα). Όπως πολλοί συνδημότες μας γνωρίζουν, το γραφείο ΤΑΠ και Δημοτικών τελών του Δήμου Μυτιλήνης, λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, απασχολεί έναν μόνο υπάλληλο για την πόλη και τα χωριά της Δ.Ε. Μυτιλήνης και έναν υπάλληλο στο Πλωμάρι για όλα τα υπόλοιπα χωριά των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται με πλήρες ωράριο και πολλές φορές με υπερωριακή εργασία τα απογεύματα, για τον έλεγχο των καθημερινών αιτήσεων των πολιτών. Έτσι, λόγω του μειωμένου προσωπικού και επειδή «κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους εργασιών που εμπίπτουν στα καθήκοντα του υπηρετούντος στον Δήμο προσωπικού, στην περίπτωση που, ενόψει των εκάστοτε συγκεκριμένων υφιστάμενων συνθηκών, αυτό δεν επαρκεί ή αδυνατεί να τις εκτελέσει» αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης, με την υπ’αριθμ. 508/2020 απόφασή του, να εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εν λόγω εργασίας σε τρίτους. Επίσης, ανάλογη έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού υπήρξε και με την υπ’ αριθμ. 550/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.

Την 02/12/2020, προκηρύχτηκε από τον Δήμαρχο συνοπτικός διαγωνισμός προϋπολογισμού 72.416,00 €, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου www.mytilene.gr και δημοσιεύθηκε στις τοπικές εφημερίδες «ΕΜΠΡΟΣ» (φύλλο 103 - 05/12/2020), «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» (φύλλο 2495 - 07/12/2020), με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την Τρίτη 15/12/2020.

Έως την συγκεκριμένη ημερομηνία, κατατέθηκε μόνο μία εμπρόθεσμη προσφορά από την εταιρία «ΝΝΤ. Χρηματοοικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες Α.Ε.», που έχει έδρα στην Αθήνα, η οποία και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης (Αρ. Αποφάσεων 616/2020 και 28/2021).

Στις 25/02/2021 υπογράφτηκε συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία, διάρκειας ενός έτους, ποσού 50.370,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, (6,90€/εργατοώρα), και σύμφωνα με αυτή, η πληρωμή γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τον αριθμό των επεξεργασμένων αιτήσεων. Ήδη, από την εν λόγω σύμβαση, έχει τιμολογηθεί το ποσό των 38.157,54 € και από αυτά έχει ενταλματοποιηθεί και εξοφληθεί το ποσό των 29.218,74 €.

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει με απόλυτη διαφάνεια και την νόμιμη δημοσιότητα χωρίς να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από λογιστικά γραφεία του τόπου μας.

Καλό είναι λοιπόν κύριοι αρθρογράφοι της ιστοσελίδας stonisi.gr, προτού δημοσιεύετε οποιοδήποτε άρθρο για την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, να διασταυρώνετε τις πληροφορίες και τα έγγραφα που έρχονται στην κατοχή σας, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση των πολιτών του Δήμου Μυτιλήνης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ανήλικος ο δράστης της κλοπής

Βρέθηκε μέρος από τα κλοπιμαία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Δια πυρός 2022» σε Κράτηγο και Αγριλιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση δασικής πυρκαγιάς της Πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Μυτιλήνη
ΔΡΑΣΕΙΣ

«Η προσφυγική μνήμη, πολύτιμη ιστορική κληρονομιά»

Μια πολύτιμη εκδήλωση στη Σκάλα Λουτρών από τους μαθητές και τους δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΟΡΑ

Λουκέτο σε 30 καταστήματα εστίασης στη Μυτιλήνη

Τι λέει ο πρόεδρος της «Ασπίδας», Νίκος Γιαννάκας για τα χρέη, το άγχος και τους αστυνομικούς ελέγχους
ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

«Ποιος είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός της Περιφέρειας;»

Αίτημα για ανοιχτή συζήτηση από την «Συμπαράταξη Πολιτών» προς την περιφερειακή αρχή των Μουτζούρη και Χριστόφα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΡΑΣΕΙΣ

10 χρόνια μετά η απόφαση για το… Λαφτσί!

«Επιτελικό κράτος» για τις δεξαμενές καυσίμων- Ακυρώνεται η εγκατάστασή τους, δικαιώνεται ο αγώνας των κατοίκων
ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΑΓΡΟΤΕΣ

Κίνδυνος απώλειας επιδοτήσεων για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

Χρειάζεται νέα τεχνική λύση για να αποφευχθεί ο σκόπελος των διαχειριστικών σχεδίων τους βοσκοτόπους
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η έλλειψη προσωπικού μόνιμος βραχνάς στη δυτική Λέσβο

Πυρετωδώς εργάζεται η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος της Δυτικής Λέσβου, όπως αναφέρει η Ασανούλα Κοκκινέλλη - Γιαννή για τον καθαρισμό των παραλιών
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πετρέλλης και Χοχλάκα στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ‑ΚΙΝΑΛ

Πρώτος ο Αντρέας Σουρόπουλος- Στην πρώτη 10δα και ο «Παπανδρεϊκός» Μιχάλης Καρχιμάκης
ΑΤΖΕΝΤΑ

Για την τεκμηρίωση της διαλέκτου της Λέσβου

Εκδήλωση από τη Λέσχη Πλωμαρίου
ΥΓΕΙΑ

«Μεγαλώνει» το νοσοκομείο Μυτιλήνης

Νέες ιατρικές ειδικότητες εντάσσονται στο οργανόγραμμα
ΔΡΑΣΕΙΣ

Αφήγηση παραμυθιών στην πλαζ Τσαμάκια

Μία διαδραστική μουσική αφήγηση για παιδιά κάθε ηλικίας από τη θεατρολόγο και ηθοποιό Νάσια Δαφιώτη με τη συνοδεία κιθάρας, την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα